Konferensmedel

Utlysning av medel för konferenser under år 2018

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet avsätter årligen medel för konferenser. Bidrag ges för konferenser vid Umeå universitet genom att delfinansiera sociala arrangemang som t.ex. en konferensmiddag eller en mottagning. Medlen skall användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå stad. Vid fördelning av medel prioriteras ansökningar som gäller internationella och nordiska konferenser.

Det är endast konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas bidrag. Från konferensanslaget utdelas inte medel till resor, traktamenten, lokalhyra och föreläsningsarvoden.

Observera! Konferensbidrag beviljas endast en gång och är inte avsedd för årligen återkommande sammankomster, som riktar sig till ungefär samma grupp människor.

Det ekonomiska bidraget som kan sökas gäller för beräknat antal personer och belopp per person enligt nedan. Maxbelopp som kan sökas är 50 000 kronor.

Nationella konferenser – 175 kr/pp

Nordiska konferenser – 200 kr/pp

Internationella konferenser – 250 kr/pp

Bifoga program för den planerade aktiviteten inkl. budget.

Efter att konferensen har genomförts ska antalet deltagare snarast redovisas till planeringsenheten, karina.sandstrom@umu.se. Ställs arrangemanget in så ska det också rapporteras.

Ansökan mejlas till registrator på medel@diarie.umu.se eller lämnas till Registrator, universitetsförvaltningen, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Ange Dnr: FS 2.1.6-1741-17 i ansökan (vid e-ansökan även i ämnes-/subjectrad). Ansökan skall vara inkommen senast fredag 8 december 2017. Eventuella kvarstående medel, efter det att beslut har tagits för inkomna ansökningar, kan ansökas löpande under år 2018.

Ansökningsblanketten finner ni under Blankettlista ekonomi

Eventuella frågor ställs till karina.sandstrom@umu.se

Enligt rektors uppdrag


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Blankettlista ekonomi och planering (Se konferensmedel)

 Ekonomi och planering

Kontaktinformation

Karina Sandström
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 55 48

Kontaktformulär