Forskningsfrågor

Umeå universitet har en väl utvecklad strategi för att utveckla, stödja och säkra forskningen vid universitetet.

På uppdrag av universitetsledningen utför planeringsenheten analys, utvärdering och uppföljning av nationell samt internationell forskning och forskningsfinansiering. Analyserna är tänkta att användas som beslutsunderlag för universitetsledningen. De kan även vara en bra informationskälla för kanslierna och institutionerna i verksamheten.

Planeringsenheten ansvarar för uppföljning och handläggning av ärenden som ingå i interna satsningar. Exempelvis forskningsbidrag i form av karriärbidrag, finansiering av Umeå universitets ”Starka forskningsmiljöer”, kvinnliga professorsmeriteringsbidrag och kvinnliga gästprofessorsbidrag.

Enheten arbetar även med uppföljning av universitetets konkurrenskraft gentemot andra lärosäten i Sverige och världen inom olika forskningsämnen och områden.

Forskningsstrategiska rådet har i uppgift att initiera och samordna
övergripande forskningsstrategiska diskussioner, men även ta fram underlag för framtida forskningsstrategier.

Om du har frågor rörande forskningsfinansiering, nationella- och internationella utlysningar, budget och ekonomi inför en ansökan mm - kan du få hjälp av Grants Office vid Enheten för externa relationer.

Ekonomi under forskningsprojektet - Om du har ekonomiska frågor kring ditt pågående projekt - vänd dig till ekonomienheten, EA. EA ansvarar för att svara på ekonomiska frågor rörande pågående forskningsprojekt


Sidansvarig: Rupali Bhalerao

Utskriftsversion

fertilitetsforskare studerar resultat

Bild: Jan Lindmark

Kontaktinformation

Rupali Bhalerao
Forskningsutredare Planeringsenheten

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 58 58

Kontaktformulär