Till umu.se

Robert Axebro, utredare

Katalogansvarig Webbansvarig IT-ansvarig

Enhetschef Per Ragnarsson
Biträdande enhetschef Daniel Andersson
Områdeschef Carina Henningsson
Biträdande budgetchef
IT-ansvarig Robert Axebro
Katalogansvarig Robert Axebro
Webbansvarig Emilia Östberg
Robert Axebro

Sidansvarig: Robert Axebro

Utskriftsversion