Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet samt kvalitet och utvärdering inom grundutbildning och forskarutbildning.

Planeringsenhetens arbete handlar t.ex. om:

  • Omvärldsbevakning
  • Kvalitetsarbete
  • Planering och uppföljning (inkl. budget och ekonomi)
  • Arbete med forskning och utbildning, inkl utbildning på forskarnivå
  • Vissa ärenden gällande universitetets beslutsstruktur och organisation
  • Beslutsstödssystemet (Fokus)
  • Ledningsstöd
  • Kursklassificering och konferensansökningar
  • Projektuppföljning
  • Planering och uppföljning universitetsförvaltningen

Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Planeringsenheten

Inom enheten arbetar 17 personer med uppgifter kopplade till universitetsledningens verksamhet.

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Årscykeln

Den övergripande planeringen och återrapportering följer en beslutad årscykel. Här ingår beslut om verksamhetens uppdrag och budget, uppföljning på varje nivå samt rapportering till rektor och universitetsstyrelse. En övergripande bild av årscykeln återfinns nedan. Klicka på bilden för mer information om respektive tidpunkt.

Årscykeln 2018